logga
 

Försprånget är en privat förskola som ligger i Almby i Örebro. Vi är en liten förskola som eftersträvar trygghet och lugn och ro för både barn och föräldrar. Vår utgångspunkt är alltid barnets förmågor - att barnet både kan och vill utvecklas.

Verksamheten bedrivs utifrån barnens lärande och växande tillsammans. Där pedagogens uppdrag är att vara nyfiken, lyssna, skapa förundran samt visa tillit och därmed utmana barnens lärande.

Vår verksamhet bedrivs i ett stort hus med en egen spännande trädgård. Miljön ska stimulera barnens lek och fantasi, ge dem utmaningar och inspiration. Försprånget har två avdelningar som har ett nära samarbete med varandra. Idag arbetar fem förskollärare och två barnskötare här.


VÄLKOMMEN TILL FÖRSPRÅNGET!